До уваги вчителів математики!

Видавництво "Педагогічна думка презентує:

Підручник "Алгебра. 8 клас" (автори Глобін О.І., Буковська О.І., Сільвестрова І.А., Васильєва Д.В.). Переглянути презентацію

Збірник самостійних та контрольних робіт "Алгебра. 8 клас" (автори Сільвестрова І.А., Фурман М.С., Буковська О.І., Васильєва Д.В., Глобін О.І.). Переглянути презентацію/Files/images/algebra 8.jpg

«Алгебра» підручник для 8 класу загальноосвіт­ніх навчальних закладів (автори: Буковська О.І., Васильєва Д.В., Глобін О.І., Сільвестрова І.А.)

Підручник містить всі теми, визначені програмою для за­гальноосвітніх навчальних закладів. В підручнику суттє­ва увага приділена мотивації, міжпредметним зв’язкам, практичній спрямованості курсу алгебри. Розширення міжпредметних зв’язків відбувається за рахунок вклю­чення задач з різних галузей знань: фізики, біології, хімії тощо.


60 ГРН
/Files/images/algebra 8 роботи.jpg

Алгебра 8. Самостійні та контрольні робо­ти (автори Сільвестрова І.А., Фурман М.С., Буковська О.І.,Васильєва Д.В., Глобін О.І.)

Посібник дає можливість швидко і зручно організувати вчителю написання контрольних та самостійних робіт учнями.


60 ГРН

/Files/images/algebra 9.jpg

«Алгебра» підручник для 9 класу загальноосвіт­ніх навчальних закладів (автори: Буковська О.І., Васильєва Д.В., Глобін О.І., Сільвестрова І.А.)

В підручнику суттєва увага приділена мотивації, міжпред­метним зв’язкам, практич¬ній спрямованості курсу алге­бри. Розширення міжпредметних зв’язків відбувається за рахунок включення задач з різних галузей знань: фізики, біології, хімії тощо та активного використання англійської мови у процесі навчання.


60 ГРН
/Files/images/lnyka_fzika/phys 7.jpg

«Фізика» підручник для 7 класу загальноосвіт­ніх навчальних закладів (автори Головко М.В., Засєкін Д.О., Засєкіна Т.М., Коваль В.С., Крячко І.П., Непорожня Л.В., Сіпій В.В.)

Підручник відповідає навчальній програмі з фізики для основної школи, затвердженій Міністерством освіти і на­уки України (наказ МОН молоді та спорту України від 6 червня 2012 р. № 664). Головною метою цього підручника є сприяння розвитку учнів засобами фізики, формуванню в них предметної компетентності на основі фізичних знань, наукового світогляду й відповідного стилю мислення.


ГРН

/Files/images/lnyka_fzika/phys 8.jpg

«Фізика» підручник для 8 класу загальноосвіт­ніх навчальних закладів (автори: Головко М.В, Непорожня Л.В.)

Підручник відповідає навчальній програмі з фізики для основної школи, затвердженої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ МОН молоді та спорту України від 6 червня 2012 р. № 664 зі змінами, за­твердженими наказом МОН України від 29 червня 2015 р. № 585). Головною метою підручника є сприяння розвитку учнів засобами фізики, формуванню в них предметної компетентності на основі фізичних знань, наукового сві­тогляду й відповідного стилю мислення.


ГРН


/Files/images/lnyka_fzika/phys 9.jpg

«Фізика» підручник для 9 класу загальноосвіт­ніх навчальних закладів (автори: Головко М. В., Коваль В.С., Мельник Ю.С, Непорожня Л.В., Сіпій В.В.)


ГРН

/Files/images/lnyka_ukr_mova/ukr 7.jpg

«Українська мова» підручник для 7 класу за­гальноосвітніх навчальних закладів. (автори Голуб Н.Б., Шелехова Г.Н. Новосьолова В.Н. Ярмолюк А.В.)

Підручник відповідає чинній навчальній програмі з укра­їнської мови для 7 класу, побудований на засадах компе­тентнісного, особистісно орієнтованого й діяльнісного підходів, що робить його актуальним, затребуваним у су­часному суспільстві.


90 ГРН
/Files/images/lnyka_ukr_mova/ukr 8.jpg

«Українська мова» підручник для 8 класу за­гальноосвітніх навчальних закладів (автори: Новосьолова В.І.,Бондаренко Н. В.)

Підручник відповідає чинній навчальній програмі з укра­їнської мови для 8 класу, побудований на засадах компе­тентнісного, особистісно орієнтованого й діяльнісного підходів, що робить його актуальним, запитаним у сучас­ному суспільстві.


55 ГРН
/Files/images/lnyka_ukr_mova/ukr 9.jpg

«Українська мова» підручник для 9 класу за­гальноосвітніх навчальних закладів. (автори Голуб Н.Б., Ярмолюк А.В.)

Це перший підручник в Україні, зміст якого спрямований на формування ключових компетентностей, виховання громадянина Української держави, мовця, що не просто володіє мінімумом теоретичних знань, але й усвідомлює значення мови для нього, для суспільства і для держави.


75 ГРН
/Files/images/lnyka_hmya/him 7.jpg

«Хімія» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автори Буринська Н.М.)

Мета підручника — допомогти добре засвоїти найважли­віші хімічні поняття й основні закони, на яких ґрунтува­тимуться знання з хімії.


55 ГРН


/Files/images/lnyka_hmya/him 8.jpg

«Хімія» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автори Буринська Н.М.)

У підручнику розглянуто чотири важливі розділи курсу хімії: періодичний закон і періодична система хімічних елементів та будова атома, хімічний зв’язок і будова ре­човини, кількість речовини, основні класи неорганічних сполук. Містить також практичні роботи, демонстрацій­ні та лабораторні досліди, нормативні й додаткові запи­тання, завдання, вправи, тести і задачі до параграфів, що дасть змогу учням міцно закріпити виучуваний матеріал, відчути шкільний курс хімії як одну із захоплюючих дис­циплін сучасної науки.


ГРН

/Files/images/lnyka_hmya/him 9.jpg

«Хімія» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автори Буринська Н.М., Величко Л. П.)

Підручник розроблено згідно з чинною навчальною про­грамою з хімії для 9 класу. В основу викладення змісту знань та їх узагальнення покладено сучасну модель особистісно орієнтованого навчання, якою передбачено са­монавчання і самоконтроль, вироблення особистісного ставлення до об’єктів і явищ, розвиток емоційно-цінніс­ної сфери учнів.


75 ГРН
Кiлькiсть переглядiв: 1733

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.