/Files/images/HBK13_Render2.jpg

Видавництво "Педагогічна думка" подало на конкурс підручник для 5 класу«Вступ до історії»(пропедевтичний курс). Автори - Мороз П.В. та Мороз І.В..

Підручник створено відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та чинної (оновленої) навчальної програми з історії для загальноосвітніх навчальних закладів.

Переглянути фрагмент електронної версії підручника
Переглянути презентацію підручника

Зміст підручника побудований на українознавчих засадах і дає змогу учням скласти чітке уявлення про історію України з найдавніших часів і до сьогодення.

Зміст і методичний апарат підручника:

 • спрямовані на формування предметної й розвиток ключових компетентностей;
 • забезпечують очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів відповідно до навчальної програми;
 • чітко структуровані й спрямовані не лише на передавання учням певної інформації, а й на навчання його самостійно користуватися книжкою.

У підручнику містяться завдання для практичних і творчих робіт, передбачені навчальною програмою. Для полегшення орієнтування учнів у підручникупередбачено предметний та іменний покажчики.

У змісті підручника реалізовано наскрізні змістові лінії: «Екологічна безпека і сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність».

Підручник є зручним та доступним для використання як учнями, так і учителем.

Структура кожного параграфа підручника забезпечує розв’язання завдань конкретного уроку та орієнтована на активну діяльність учня й передбачає:

 • основний (інформаційний) авторський текст, у якому розкриваються основні ідеї й поняття теми;
 • додатковий текст, який містить історичні документи, пояснювальні тексти;
 • візуальний ряд, включаючи поліграфічний дизайн;
 • методичний складник для опрацювання учнями й учителем кожної теми та розділу загалом.

Ілюстративному матеріалу відведено вагому роль у реалізації провідних функцій підручника.

В підручнику реалізовані такі елементи дослідницького навчання:

 • проблемний характер матеріалу;
 • розвиток навичок формулювання припущень, гіпотез;
 • виробленнянавичок роботи з різноманітними джерелами інформації;
 • розвиток навичок аналізу навчального матеріалу, першоджерел, історичних пам'яток;
 • сприяння розвитку в учнів здатності займати дослідницьку позицію.

Підручник передбачає, що в ході практичних занять та робіт учні виконують пізнавальні й дослідницькі завдання. Основна мета таких завдань - формування предметної компетентності, дослідницького типу мислення, практичних умінь і навичок здобуття суб’єктивно нових знань з історії. Їх виконання передбачає використання учнями різноманітних джерел інформації - текстових, візуальних, довідкових матеріалів, запитань і завдань, Інтернет-ресурсів, фондів музеїв, місцевих історичних пам’яток тощо.

Переглянути фрагмент електронної версії підручника

Переглянути презентацію підручника

Кiлькiсть переглядiв: 1071

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.